درس‌ها

تماميت

تماميت

اين کارگاه بر آن است تا با محوريت مدلي نوین، دسترسي روشن و کاربردي...

اصالت

اصالت

•           ...

تعهد

تعهد

•       تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان...

عاملیت

عاملیت

منظور ما از "مسبب و منشاء بودن" این است که مسبب و منشاء همه چیز در ...

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی Social Entrepreneurshipکارآفرینی ترجمه مصطلح ولی ...

راهبری خط-مستقیم

راهبری خط-مستقیم

اینها مهارتهای بنیادین هستندمهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آش...

پرورش پژوهشگر پدیدارشناس

پرورش پژوهشگر پدیدارشناس

اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد...

خلق راهبر آموزشی

خلق راهبر آموزشی

•زمانی که ویلیام گلاسر در جمعی از دانش‌آموزان دبیرستانی پرسید کیفی...

مربی گری زندگی

مربی گری زندگی

آموزش اصول مربی گری زندگی در ابعاد مختلف

کانون قرض الحسنه کفايت

کانون قرض الحسنه کفايت

عضويت در کانون قرض الحسنه الحسنه کفايت فرصت ايجاد اقتصاد تماميتي

ياوري مقدماتي

ياوري مقدماتي

تعریف حمایت بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، ط...

ياوري پيشرفته

ياوري پيشرفته

دوره ياوري پيشرفته به منظور ايجاد تمايز بين ياوران با تجربه و تازه ...

تربیت مربی

تربیت مربی

دوره تربیت مربی:پیش نیاز: کارشناسی ارشددسترسی به زبان انگلیسیگذراند...

اسماء

اسماء

این رساله درباره اسماء خداست. اسماء خدا متعدد است ولی اسماء قابل اد...

افعال

افعال

بالاخره این قضا و قدر چیست؟ و سعادت و شقاوت که سنگین ترین  بح...

وسائط

وسائط

وسائط

زبان انگیسی

زبان انگیسی

امکانی برای استادی در زبان انگلیسی

زبان عربی

زبان عربی

امکانی برای یادگیری زبان عربی

تندخوانی

تندخوانی

آموزش تندخوانی به تمام گروه های سنی