درس‌ها

تماميت

تماميت

اين کارگاه بر آن است تا با محوريت مدلي نوین، دسترسي روشن و کاربردي...

اصالت

اصالت

•           ...

تعهد

تعهد

•       تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان...

عاملیت

عاملیت

منظور ما از "مسبب و منشاء بودن" این است که مسبب و منشاء همه چیز در ...

کانون ياوری مقدماتی

کانون ياوری مقدماتی

تعریف حمایت بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، ط...

کانون ياوری پيشرفته

کانون ياوری پيشرفته

دوره ياوري پيشرفته به منظور ايجاد تمايز بين ياوران با تجربه و تازه ...

کانون قرض‌الحسنه کفايت

کانون قرض‌الحسنه کفايت

عضويت در کانون قرض الحسنه الحسنه کفايت فرصت ايجاد اقتصاد تماميتي

انجمن پژوهشگران پدیدارشناس

انجمن پژوهشگران پدیدارشناس

اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد...

دوره مربیان زندگی

دوره مربیان زندگی

آموزش اصول مربی گری زندگی در ابعاد مختلف

انجمن راهبری خط-مستقیم

انجمن راهبری خط-مستقیم

اینها مهارتهای بنیادین هستندمهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آش...

تربیت مربی دوره راهبری

تربیت مربی دوره راهبری

دوره تربیت مربی:پیش نیاز: کارشناسی ارشددسترسی به زبان انگلیسیگذراند...

اسماء

اسماء

این رساله درباره اسماء خداست. اسماء خدا متعدد است ولی اسماء قابل اد...

افعال

افعال

بالاخره این قضا و قدر چیست؟ و سعادت و شقاوت که سنگین ترین  بح...

وسائط

وسائط

وسائط