دوره هاي کاربردي

اینها مهارتهای بنیادین هستند

مهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آشنا می‌شوید پایه‌ای هستند. آن‌ها مهارت‌های آسانی نیستند، مهارت‌های سختی هم نیستند؛ بنیادی هستند که بقیه‌ی مهارت‌ها بر روی آن‌ها بنا می¬شود. آن‌ها برای راهبری اثربخش حیاتی هستند- و راهبری اثربخش برای عملکرد کسب و کار و فرد حیاتی است.

بیشتر افرادی که در کسب و کاری هستند، سعی بر این دارند که موقعیت‌های ناخواسته‌شان را با نشان‌ دادن مهارت‌های جدید سهل (آموزش‌های تیم‌سازی و روحیه‌دهی) و حتی مهارت‌های سخت (آموزش نرم‌افزار تا پیگیری فعالیت و نتایج) اصلاح کنند، اما آن مهارت‌ها زمانی که بنیادی مورد توجه قرار نگرفته باشد بسیار ضعیف می‌شوند. 

بدون استادی در این مهارت‌های اساسی، راهبری تحقق نمی‌یابد. و راهبری عامل تعیین کننده ایست که آینده‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی را می‌سازد یا از بین می‌برد. همچنین می‌تواند آینده‌ی زندگی شخص را بسازد یا از بین ببرد. اين دوره به منظور پرورش پژوهشگران بر مبناي رويکرد پديدارشناسي ايجاد شده است. 

پيش نياز: 

کامل نمودن مباني دوره هاي راهبري

دوره خط مستقيم


امکان ياوري: کامل کردن سه دوره مقدماتي، پيشرفته و تعقيبي خلق راهبر آموزشي

کلاس به صورت مجازي خواهد بود. 

ساعت کلاس: 16 ال 18

تاريخ جلسات:
یک شنبه ها:  21 مهر، 26 آبان، 17 آذر، 15 دی، 20 بهمن، 18 اسفند

شهريه: 1200000 تومان
بورسيه: براي ياوران دوره پيشرفته 50% معادل 600000 تومان
شهريه ياوري: 120000 تومان
جلسه اول: معارفه

•زمانی که ویلیام گلاسر در جمعی از دانش‌آموزان دبیرستانی پرسید کیفیت چیست، آن‌ها بهترین تعاریف ممکن را ارائه دادند. آن‌ها گفتند کیفیت مستلزم این است که بهترین کاری را که می‌توانید بکنید، بکنید و وقت و تلاش فراوانی می‌طلبد. آن‌ها گفتند همان چیزی است که در قبال پولی که خرج می‌کنیم می‌خواهیم به دست آوریم و گران به دست می‌آید. بماند که بعد سوال دیگری را از آن‌ها پرسید که انتظارش را نداشتند. از آن‌ها پرسید آیا در مدرسه کار کیفی می‌کنید؟
•سوال اصلی این است که آیا بهترین تعاریف خود تعاریف کیفی هستند؟
•آیا از آن بهترین تعاریف، تعریف بهتری نیز می‌توان ارائه داد؟
•آیا اگر از یک بهترین تعریف بتوان تعریف بهتری ارائه داد آن تعریف بهترین است یا اینکه نشود ارائه داد؟
•پرسش اصلی اینجاست. کیفیت به راستی چه تعریف کیفی‌ای دارد؟
•بهترین تعریف ورای امکان‌ها چطور است؟ طوری که با روشن شدن این تعریف، یک دسترسی عملی فوق‌العاده به کیفیتی ایجاد شود. کیفیتی که وقتی راجع به آن صحبت می‌کنیم، امکانی برای بهتر شدن در آن وجود نداشته باشد. چطور می‌توان مدل‌های آموزشی موجود را آن‌چنان کیفیت بخشید که دیگر جایی برای پیشرفت برای آن ها باقی نماند.
•و اینکه تعالی یک سیستم آموزشی در حوزه کمیت است یا کیفیت؟
•و آیا ممکن است یک سیستمی در نهایت کیفیت قرار گیرد و دچار افت کمیت شود؟
•این سوالات شاید پوچ و بی معنا به نظر برسد. در عین حال توجه به این تناقضات شاید یک دسترسی فوق العاده را برای تحول در مدل های آموزشی فراهم کند.
•اینکه رابطه کیفیت و کمیت چیست؟
•آیا رابطه تعریف شده بین کیفیت و کمیت منجر به نتایج فوق‌العاده شده است.
•آیا ممکن است با تعریفی کیفی از این رابطه دسترسی های تازه‌ای فراهم شود؟